Affärsidé

Bergelin Business Management AB är en businessmanagementbyrå som erbjuder högkvalitativa administrationstjänster för små och medelstora företag. I ett nära samarbete med uppdragsgivaren utformas dessa för att på bästa sätt möta de specifika behoven för det enskilda uppdraget. Vi finns tillgängliga för att möta upp och hantera helheten gällande behoven avseende administration, redovisning, ekonomisk rådgivning, skatter, juridik och administrativ ledning. På de flesta uppdragen är vi delaktiga i allt från löpande dagliga administrativa rutiner, företagsledning till utformande av övergripande affärsstruktur.

Managed by BBM - Advice, develop & account

Advice - Som en del av BBM-familjen strävar vi efter att förmedla trygghet till dig i ditt företagande där du ges möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet medan vi backar upp med det stöd din verksamhet kräver. Vi finns där som ditt rådgivande bollplank såväl när det gäller dina vardagliga ställningstaganden som när det gäller mer övergripande strukturella förändringar och vägval. Vi ger dig den helhetslösning ditt företag behöver.

Develop – Vilket är ditt nästa steg? I vilken riktning kan förbättring nås? Vad saknas i din verksamhet? Hos BBM finner du en partner och tillsammans lyfter vi frågeställningarna för att möjliggöra ditt bolags vidareutveckling.

Account - Med vår gedigna erfarenhet av redovisningsfrågor och hantering av skatteärenden säkerställs en korrekt hantering mot berörda myndigheter. Genom att anlita oss vänder du dig till en byrå som kontinuerligt vidareutbildar sin personal för att alltid vara uppdaterade utifrån de gällande regelverken som styr en korrekt hantering av ditt bolags administration.

Specialistkompetens

Vi har via lång erfarenhet en särskild kompetens avseende hantering av frågor hänförliga till kultur- och nöjesbranschen. Inte minst gällande de särskilda juridiska frågeställningar som blir aktuella t ex på det upphovsrättsliga området.

Kontakt

Du kommer i kontakt med Bergelin Business Management AB via:

Telefon:
Kontoret +46 (0)19-60 90 591
Mobil Andreas +46 (0)73-622 67 85


E-post:
Kontoret: info@bergelinbusiness.se
Andreas Bergelin: andreas@bergelinbusiness.se


Post:
Box 1408, SE-701 14 ÖREBRO, SWEDEN


Besök:
Olaigatan 2, ÖREBRO, SWEDEN (visa på karta)

Bokade besök:
Hagendalsvägen 7, KUMLA, SWEDEN (visa på karta)
Frihamnsgatan 68, STOCKHOLM, SWEDEN (visa på karta)